divendres, 26 d’agost de 2016

CONTEXT HISTÒRIC

                La gènesi del Romanticisme és paral·lela a un conjunt de fets històrics que anuncien canvis socials: la Revolució Industrial (mitjanies del XVIII a Anglaterra), la Declaració d'Independència dels Estats Units (1776) i la Revolució Francesa (1789).

               La Revolució Industrial es pot definir com un procés de desenvolupament industrial en què els canvis tècnics afavoreixen la transformació econòmica cap al capitalisme. Les conseqüències més directes són el pas d'una societat d'estaments a una de classes i l'especialització del treball que comporta una divisió social amb la preeminència del treball manual en front de l'intel·lectual.

           La classe ascendent socialment i econòmicament és la burgesia, que en la lluita pel poder promourà i dirigirà les anomenades revolucions burgeses, com la francesa. L'objectiu d'aquestes era efectuar la transformació d'una societat antiga amb una vella estructura legal en una altra protegida per un marc legal i polític que en permetés el desenvolupament.

              Pel que fa a la classe obrera, el proletariat, irromp en l'escena política a partir del segle XIX a través de l'anomenat Moviment obrer, en el qual es trobaran diferents corrents ideològics com el socialisme utòpic, el marxisme o l'anarquisme. Les condicions infrahumanes del treball que realitzaven ofereixen l'altra cara de la moneda de la industrialització.

               La Declaració d'Independència dels Estats Units (1776) fa dels drets de l'home el seu eix cardinal i, a l'establir com a forma de govern una república demòcrata, demostra la capacitat governant del poble, font exclusiva del poder.

         Més sobre la Declaració d' Independència dels Estats Units en: https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_d%27Independ%C3%A8ncia_dels_Estats_Units_d%27Am%C3%A8rica

        I, també molt interessant aquesta altra: http://es.slideshare.net/julsss14/independncia-dels-estats-units

               Front al caràcter pacífic d'ambdues trobem la Revolució Francesa, sagnant i demoledora, considerada la revolució burgesa per antonomàsia perquè va marcar la política europea del XIX. És un procés en què s'insinua, inequívocament, el propòsit revolucionari social que el Moviment obrer faria seu posteriorment. Així, s'intenta crear un sistema polític que reculli els principis de l'ideari liberal: divisió de poders, potenciació de les llibertats i dels drets dels ciutadans, constitucionalisme i sobirani popular. Tanmateix, a nivell lingüístic significà el rebuig de qualsevol llengua que no fos el francès, i cadascuna d'elles era anomenada de manera pejorativa patois.


            Tots aquests elements marcaran una forta influència en la gestació del Romanticisme que, cal afirmar que aquest acompanya al liberalisme i és hereu tant de la revolució com de la restauració. Quan s'inicia el segle XIX els pensadors, amarats per les tendències del XVIII, nostàlgics del passat i conscients de les noves idees originades per la revolució, intenten definir un ideal intel·lectual moral i sentimental, que servirà de base a la societat del segle que s'inicia. Europa passà de ser absolutista i neoclàssica a ser demòcrata i romàntica.

       Llegim una mica més en el següent enllaç, entrats ja en el segle XIX:
http://www.trabajos.colegiopadredehon.com/1%20bach/Valenci%E0/TEMA%206%20EL%20ROMANTICISME.pdf

       Fem resum: 

3 comentaris:

 1. Xelo, podries posar els resums un dia abans de donar la classe? Així el poriem copiar abans i tindre'l mentres tu estàs explicant.
  Crec que ens resultaria més comode a tots tindre un esquema del que vas a apuntar davant nostra per a poder fernos anotacions menudes del que expliques i saber per on anem.

  ResponElimina
 2. L'autor ha eliminat aquest comentari.

  ResponElimina
 3. Hola Lorena, gràcies pel teu interès.
  Comentar-te que, el dilluns explicaré el principi de la entrada PINTURA: AUTORS, detinguent-me en el romanticisme francés. En breu, penjaré el seu resum al final de la mateixa i podràs copiar-ho abans de la classe.
  Bon cap de setmana!
  Xelo

  ResponElimina