dimarts, 23 d’agost de 2016

INTRODUCCIÓ

Blocs de continguts de la matèria en 2n curs de batxillerat d'arts LOMQE, iniciat al curs 2016-2017:


Bloc 1: El Romanticisme.
Bloc 2: El Romanticisme tardà. 1850-1900
Bloc 3: Les avantguardes.

Bloc 4: El modernisme-art nouveau.
Bloc 5: El surrealisme i altres avantguardes.

Bloc 6: Els feliços anys vint. L’art déco.
Bloc 7: La Gran Depressió i l’art de la seua època.

Bloc 8: La Segona Guerra Mundial.
Bloc 9: El funcionalisme i les dècades 40-50.
Bloc 10: Els anys 60-70.
Bloc 11: Els anys 80-90.
Bloc 12: Els anys 2000-2013.

Nosaltres distribuirem:

1r TRIMESTRE. Blocs 1, 2 i 3.

2n TRIMESTRE. Blocs 4, 5, 6 i 7.

3r TRIMESTRE. Blocs 8, 9, 10, 11 i 12.

Ací us deixe més informació amb l'enllaç de conselleria http://www.ceice.gva.es/documents/162640733/162655319/Fonaments+de+l'Art/cfe73f96-e8fc-4339-97c5-8f0f48a5494c;jsessionid=271744E02C704909554BDA795134FBD3.node1

Actualitzant la entrada a data 10 de setembre del 2018* i desprès d'unes quantes reunions i experiències de selectiu, us deixe tot seguit quins són els BLOCS que interessen amb referències de proves PAU:
*Iniciat el curs, en reunió del 24 d'octubre del 2018, ens marquen 18 autors/autores en concret per a les preguntes 3ª i 4ª. Us els deixe en marca groga.


BLOCS DE CONTINGUTS DE FONAMENTS DE L’ART IIBLOC 1. EL ROMANTICISME. PINTURA: AUTORS.
1.   Definició (context històric i característiques principals).
2.     EL ROMANTICISME ANGLÈS: JOHN CONSTABLE I WILLIAM TURNER.
a.    Comenta el quadre “Pluja, vapor i velocitat” (1844) de Turner.
3.     EL ROMANTICISME FRANCÈS: THÉODORE GERICAULT I ÉUGÉNE DELACROIX.
a.    Comenta el quadre “El rai de la Medusa” (1819) de Géricault. Pau setembre 2020
b.    Comenta el quadre “La mort de Sardanàpal” (1827) de Delacroix.
c.     Comenta el quadre “La llibertat guiant al poble” (1830) de Delacroix. Pau juliol 2017
4.     EL ROMANTICISME ESPANYOL: FCO. DE GOYA Y LUCIENTES.
a.    Classifica la temàtica dels quadres de Goya.
b.    Comenta les sèries de gravats de Goya.
c.     Comenta les pintures negres de Goya. (Pau juliol 2017 op.A preg.4)
d.    Comenta el quadre “Els afusellaments del 3 de maig” (1814). Pau ordinària (juliol) 2020
e.    Comenta el quadre “La lletera de Bordeus” (1827).

BLOC 2. EL ROMANTICISME TARDÀ.
1. Germanor prerrafaelita: DANTE GABRIEL ROSSETTI.
                   a.    Comenta el quadre “Beata Beatrix” (1863-64) de Dante Gabriel Rossetti.

BLOC 3. MOVIMENTS ARTÍSTICS DE FINALS DEL SEGLE XIX.
1.   Definició de l’impressionisme (context històric, antecedents-influències i característiques principals).
2.     L’ IMPRESSIONISME: ÉDOUARD MANET, CLAUDE MONET I PAUL CÉZANNE.
a.    Comenta l’obra “Esmorzar en l’herba” (1862) d’ Édouard Manet.
b.    Comenta l’obra “Impressió: sol naixent” (1872) de Claude Monet.
(Pau juny 2017 op.B preg.3)
c.     Comenta l’obra “Els jugadors de cartes” (1889-92) de Paul Cézanne.
3.     L’IMPRESSIONISME FEMENÍ: BERTHE MORISOT I MARY CASSATT.
a.    Analitza l’impressionisme femení en comparació al masculí.
b.    Comenta l’obra “Jove mare cosint” (1900) de Mary Cassat.
(Pau juliol 2018 op.B preg.3)
4.     L’IMPRESSIONISME ESCULTÒRIC: AUGUSTE RODIN. CAMILLE CLAUDEL.
a.    Analitza l’obra “Les portes de l’infern” (1880-1917).
5.     Definició de postimpressionisme.
6.     ELS POSTIMPRESSIONISTES: VINCENT VAN GOGH I HENRI DE TOULOUSSE LAUTREC:
a.    Analitza l’art de Vincent van Gogh. (Pau juliol 2017 op.B preg.4)
b.    Comenta l’obra “El dormitori en Arlès” (1889).
c.     Explica el cartell i l’obra gràfica de Toulousse Lautrec.
d.    Comenta l’obra “La Toilette” (1889) de Toulousse. (Pau juliol 2018 op.A preg.3)
7.     Definició de simbolisme.
8.     EL SIMBOLISME: ODILON REDON.
     
9.     EL GRUP DELS NABIS (PIERRE BONNARD) I L’ART NAIF (HENRI ROUSSEAU).


BLOC 4. L’ARQUITECTURA DEL SEGLE XIX.
1.     L’arquitectura historicista.
2.     L’arquitectura del ferro i els nous materials.
3.     L’escola de Chicago: llavor del funcionalisme.
4.     EL MODERNISME: UNA PORTA AL SEGLE XX.
a.     Definició de modernisme (context històric i característiques principals).
5.     L’ OBRA ARQUITECTÒNICA DE: ANTONI GAUDÍ.
a. Analitza l’obra d’Antoni Gaudí. (Pau juliol 2018 op.B preg.4)
BLOC 5. LES PRIMERES AVANTGUARDES (1905-1945).
1.     L’ EXPRESSIONISME ALEMANY: WASSILY KANDINSKY.
a.   Comenta l’obra “Composició IV” (1911) de Kandinsky.
2.     EL FAUVISME: HENRI MATISSE.
a.    Comenta l’obra “L’habitació roja” (1908) de Matisse.
b.    Explica l’obra de Henri Matisse i la seua relació amb el fauvisme.
(Pau juny 2017 op.B preg.4)
3.     EL CUBISME: PABLO PICASSO, GEORGE BRAQUE I JUAN GRIS.
a. Comenta l’obra “Les senyoretes d’Avinyó” (1907) de Picasso.
b. Comenta l’obra “Dona plorant” (1937) de Picasso.
(Pau juliol 2017 op.A preg.3)
c. Compara les etapes creatives de Picasso: època rosa, blava, cubista i surrealista.
4.     EL CONTRUCTIVISME.
5.     EL DADAISME: MARCEL DUCHAMP.
6.     L’ABSTRACCIÓ: SUPREMATISME I NEOPLASTICISME.
7.     DE STIJL: PIET MONDRIAN.
a.    Analitza les obres de Piet Mondrian, Theo van Doesburg i Gerrit Rietveld.
b.    Comenta l’obra “Composició amb roig, blau, negre, groc i gris “ (1921) de Piet Mondrian. (Pau juny 2017 op.A preg.3)
8.     EL SURREALISME: SALVADOR DALÍ I JOAN MIRÓ.
a.    Explica l’obra de Salvador Dalí.
b.    Comenta l’obra “La persistència de la memòria” (1931) de Dalí.
c.     Analitza l’obra de Joan Miró i el surrealisme. (Pau juny 2018 op.B preg.4)
BLOC 6. ELS FELIÇOS ANYS 20: L’ ART DECÓ.
1.     Definició d’art decó (context històric i característiques principals).
2.     L’ OBRA PICTÒRICA DE TAMARA DE LEMPICKA.
BLOC 7. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL
1.     ABSTRACCIÓ ESCULTÒRICA: L’ OBRA DE HENRY MOORE.

2.     EL FOTOMUNTATGE: JOSEP RENAU.


BLOC 8. ARQUITECTURA: EL FUNCIONALISME I LES DÉCADES 40-50.
1.     L’ ESCOLA ALEMANYA DE LA BAUHAUS I EL DISSENY INDUSTRIAL.
2.     EL FUNCIONALISME O RACIONALISME: LE CORBUSIER I MIES VAN DER ROHE.
a. Comenta l’obra de Le Corbusier.
b. Analitza l’obra arquitectònica de Mies van der Rohe. (Pau juny 2018 op.A preg.4)
3.     L’ ORGANICISME: FRANC LLOYD WRIGHT
a. Comenta l’obra de Franc Lloyd Wright.
BLOC 9. LES SEGONES AVANTGUARDES (1945-1960).
1.     L’ EXPRESSIONISME ABSTRACTE: JACKSON POLLOCK.
a.    Explica l’obra de Jackson Pollock. (Pau juny 2017 op.A preg.4)
2.     L’ EXPRESIONISME FIGURATIU: FRANCIS BACON I LUCIAN FREUD.
3.     EL POP ART: ANDY WARHOL. EQUIPO CRÓNICA.
a. Comenta l’obra “M-Maybe” (1965) de Roy Lichtenstein. (Pau juny 2018 op.A preg.3)
BLOC 10. L’ARQUITECTURA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX.
1.     L’estil internacional.
2.     El moviment tardomodern: la tendència deconstructivista.
a.    ZAHA HADID: Comenteu la seua obra. (Pau juliol 2018 op.A preg.4)
b.    FRANK GEHRY: Comenteu la seua obra.
3.     El moviment tardomodern: la tendència High-Tech.
a. NORMAN FOSTER: Comenteu la seua obra.
b. Comenta l’obra “Cúpula del Reichstag” (1999) en Berlín. (Pau juny 2018 op.B preg.3)
4.     L’organicisme de Santiago Calatrava.
a. SANTIAGO CALATRAVA: Comenteu la seua obra.

1 comentari: