divendres, 26 d’agost de 2016

PINTURA: AUTORS    ROMANTICISME FRANCÈS    

    Visionar l'enllaç tot seguit. Resulta interessant per a comentar "El rai de la Medusa": https://www.youtube.com/watch?v=bTS3QMQFjTA
    Se'ns comenta que el conjunt del pare i el fill s'inspiren en:

Exposició d'Éugéne Delacroix en el Museu del Louvre:
https://www.youtube.com/watch?v=thGjX8wPSFo

Més sobre Delacroix i la seua època en:
https://multimedia.caixabank.es/lacaixa/ondemand/obrasocial/interactivo/delacroix/es/romantic_3_2.html

Aquarel·les de Delacroix del seu viatge per Algèria i Marroc: https://www.youtube.com/watch?v=-P2KaoCwZWM&feature=emb_title

    ROMANTICISME ALEMANY   

Obrir l'enllaç: http://www.artehistoria.com/v2/estilos/17.htm


Un altre enllaç interessant: http://lienzos.blogspot.com.es/2008/10/caspar-david-friedrich.html

    ROMANTICISME ANGLÈS   

Obrir enllaç http://www.artehistoria.com/v2/estilos/15.htm

Enllaços sobre John Constable:
                a història d'art: https://historia-arte.com/artistas/john-constable
                a wikipèdia https://es.wikipedia.org/wiki/John_Constable
                a youtube https://www.youtube.com/watch?v=QU8ZVR1NUBA TURNER de xavierisach


44. PLUJA, VAPOR I VELOCITAT. WILLIAM TURNER de Assumpció Granero


     ROMANTICISME ESPANYOL     

Obrir aquest enllaç http://www.artehistoria.com/v2/estilos/16.htm 

Sobre les etapes de la vida i obres de Goya resulta interessant la següent presentació:
Francisco de Goya de Alfredo García


Una vegada vista, resulta així mateix interessant accedir al Museu Goya. L'enllaç va directe als Capritxos on hi ha també 3 d'ells comentats, però una vegada els hageu vist convé continuar navegant per la web del Museu: https://museogoya.ibercaja.es/los-caprichos.php

En la seqüència "Colección-Goya en el museo-Los grabados de Goya" accedireu a una informació molt útil per a poder conèixer les sèries de gravats.

Més sobre la 1a sèrie dedicada a Velázquez en: http://www.luzyartes.com/2012/10/las-meninas-de-goya-grabado-del-ano-1778.html

Tot seguit, una presentació sobre el quadre "La família de Carles IV": 
           Finalment, fent resum i avançant el realisme veurem:

La pintura romántica y realista from Mónica Salandrú

     I per a escriure un resum a la llibreta (resenye que, totes aquestes imatges formen part d'una presentació que estarà a l'última entrada del bloc 1 "El Romanticisme" com a punt final, darrere d'una mostra dels vostres treballs):

             I, ja s'ha acabat el resum de les diapositives. Si continuèu navegant a internet trobareu moltíssima més informació per a complimentar aquesta. Ací us deixe un senzill enllaç per a què comenceu: http://es.slideshare.net/malcazar/goya-2879521
 

CONTEXT HISTÒRIC

                La gènesi del Romanticisme és paral·lela a un conjunt de fets històrics que anuncien canvis socials: la Revolució Industrial (mitjanies del XVIII a Anglaterra), la Declaració d'Independència dels Estats Units (1776) i la Revolució Francesa (1789).

               La Revolució Industrial es pot definir com un procés de desenvolupament industrial en què els canvis tècnics afavoreixen la transformació econòmica cap al capitalisme. Les conseqüències més directes són el pas d'una societat d'estaments a una de classes i l'especialització del treball que comporta una divisió social amb la preeminència del treball manual en front de l'intel·lectual.

           La classe ascendent socialment i econòmicament és la burgesia, que en la lluita pel poder promourà i dirigirà les anomenades revolucions burgeses, com la francesa. L'objectiu d'aquestes era efectuar la transformació d'una societat antiga amb una vella estructura legal en una altra protegida per un marc legal i polític que en permetés el desenvolupament.

              Pel que fa a la classe obrera, el proletariat, irromp en l'escena política a partir del segle XIX a través de l'anomenat Moviment obrer, en el qual es trobaran diferents corrents ideològics com el socialisme utòpic, el marxisme o l'anarquisme. Les condicions infrahumanes del treball que realitzaven ofereixen l'altra cara de la moneda de la industrialització.

               La Declaració d'Independència dels Estats Units (1776) fa dels drets de l'home el seu eix cardinal i, a l'establir com a forma de govern una república demòcrata, demostra la capacitat governant del poble, font exclusiva del poder.

         Més sobre la Declaració d' Independència dels Estats Units en: https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_d%27Independ%C3%A8ncia_dels_Estats_Units_d%27Am%C3%A8rica

        I, també molt interessant aquesta altra: http://es.slideshare.net/julsss14/independncia-dels-estats-units

               Front al caràcter pacífic d'ambdues trobem la Revolució Francesa, sagnant i demoledora, considerada la revolució burgesa per antonomàsia perquè va marcar la política europea del XIX. És un procés en què s'insinua, inequívocament, el propòsit revolucionari social que el Moviment obrer faria seu posteriorment. Així, s'intenta crear un sistema polític que reculli els principis de l'ideari liberal: divisió de poders, potenciació de les llibertats i dels drets dels ciutadans, constitucionalisme i sobirani popular. Tanmateix, a nivell lingüístic significà el rebuig de qualsevol llengua que no fos el francès, i cadascuna d'elles era anomenada de manera pejorativa patois.


            Tots aquests elements marcaran una forta influència en la gestació del Romanticisme que, cal afirmar que aquest acompanya al liberalisme i és hereu tant de la revolució com de la restauració. Quan s'inicia el segle XIX els pensadors, amarats per les tendències del XVIII, nostàlgics del passat i conscients de les noves idees originades per la revolució, intenten definir un ideal intel·lectual moral i sentimental, que servirà de base a la societat del segle que s'inicia. Europa passà de ser absolutista i neoclàssica a ser demòcrata i romàntica.

       Llegim una mica més en el següent enllaç, entrats ja en el segle XIX:
http://www.trabajos.colegiopadredehon.com/1%20bach/Valenci%E0/TEMA%206%20EL%20ROMANTICISME.pdf

       Fem resum: 

dimarts, 23 d’agost de 2016

EL ROMANTICISME


       El Romanticisme és un moviment ideològic i cultural, oposat al classicisme, que s'inicià a la fi del segle XVIII a Alemanya i Anglaterra, i s'allargà fins ben avançat el segle XIX. Posteriorment, s'expandeix per tot Europa i s'adapta a les particularitats de cada país.

          En aquesta línia es concep una altra manera de fer art, així com els intel·lectuals de la Il·lustració observaven i investigaven la realitat per tal de reproduir-la, els romàntics consideren l'art des de la creació, no com a imitació. A més, fomenten la subjectivitat i el retorn de l'home a la natura en contraposició a l'herència il·lustrada que havia col·locat en un lloc superior la raó.

INTRODUCCIÓ

Blocs de continguts de la matèria en 2n curs de batxillerat d'arts LOMQE, iniciat al curs 2016-2017:


Bloc 1: El Romanticisme.
Bloc 2: El Romanticisme tardà. 1850-1900
Bloc 3: Les avantguardes.

Bloc 4: El modernisme-art nouveau.
Bloc 5: El surrealisme i altres avantguardes.

Bloc 6: Els feliços anys vint. L’art déco.
Bloc 7: La Gran Depressió i l’art de la seua època.

Bloc 8: La Segona Guerra Mundial.
Bloc 9: El funcionalisme i les dècades 40-50.
Bloc 10: Els anys 60-70.
Bloc 11: Els anys 80-90.
Bloc 12: Els anys 2000-2013.

Nosaltres distribuirem:

1r TRIMESTRE. Blocs 1, 2 i 3.

2n TRIMESTRE. Blocs 4, 5, 6 i 7.

3r TRIMESTRE. Blocs 8, 9, 10, 11 i 12.

Ací us deixe més informació amb l'enllaç de conselleria http://www.ceice.gva.es/documents/162640733/162655319/Fonaments+de+l'Art/cfe73f96-e8fc-4339-97c5-8f0f48a5494c;jsessionid=271744E02C704909554BDA795134FBD3.node1

Actualitzant la entrada a data 10 de setembre del 2018* i desprès d'unes quantes reunions i experiències de selectiu, us deixe tot seguit quins són els BLOCS que interessen amb referències de proves PAU:
*Iniciat el curs, en reunió del 24 d'octubre del 2018, ens marquen 18 autors/autores en concret per a les preguntes 3ª i 4ª. Us els deixe en marca groga.


BLOCS DE CONTINGUTS DE FONAMENTS DE L’ART IIBLOC 1. EL ROMANTICISME. PINTURA: AUTORS.
1.   Definició (context històric i característiques principals).
2.     EL ROMANTICISME ANGLÈS: JOHN CONSTABLE I WILLIAM TURNER.
a.    Comenta el quadre “Pluja, vapor i velocitat” (1844) de Turner.
3.     EL ROMANTICISME FRANCÈS: THÉODORE GERICAULT I ÉUGÉNE DELACROIX.
a.    Comenta el quadre “El rai de la Medusa” (1819) de Géricault. Pau setembre 2020
b.    Comenta el quadre “La mort de Sardanàpal” (1827) de Delacroix.
c.     Comenta el quadre “La llibertat guiant al poble” (1830) de Delacroix. Pau juliol 2017
4.     EL ROMANTICISME ESPANYOL: FCO. DE GOYA Y LUCIENTES.
a.    Classifica la temàtica dels quadres de Goya.
b.    Comenta les sèries de gravats de Goya.
c.     Comenta les pintures negres de Goya. (Pau juliol 2017 op.A preg.4)
d.    Comenta el quadre “Els afusellaments del 3 de maig” (1814). Pau ordinària (juliol) 2020
e.    Comenta el quadre “La lletera de Bordeus” (1827).

BLOC 2. EL ROMANTICISME TARDÀ.
1. Germanor prerrafaelita: DANTE GABRIEL ROSSETTI.
                   a.    Comenta el quadre “Beata Beatrix” (1863-64) de Dante Gabriel Rossetti.

BLOC 3. MOVIMENTS ARTÍSTICS DE FINALS DEL SEGLE XIX.
1.   Definició de l’impressionisme (context històric, antecedents-influències i característiques principals).
2.     L’ IMPRESSIONISME: ÉDOUARD MANET, CLAUDE MONET I PAUL CÉZANNE.
a.    Comenta l’obra “Esmorzar en l’herba” (1862) d’ Édouard Manet.
b.    Comenta l’obra “Impressió: sol naixent” (1872) de Claude Monet.
(Pau juny 2017 op.B preg.3)
c.     Comenta l’obra “Els jugadors de cartes” (1889-92) de Paul Cézanne.
3.     L’IMPRESSIONISME FEMENÍ: BERTHE MORISOT I MARY CASSATT.
a.    Analitza l’impressionisme femení en comparació al masculí.
b.    Comenta l’obra “Jove mare cosint” (1900) de Mary Cassat.
(Pau juliol 2018 op.B preg.3)
4.     L’IMPRESSIONISME ESCULTÒRIC: AUGUSTE RODIN. CAMILLE CLAUDEL.
a.    Analitza l’obra “Les portes de l’infern” (1880-1917).
5.     Definició de postimpressionisme.
6.     ELS POSTIMPRESSIONISTES: VINCENT VAN GOGH I HENRI DE TOULOUSSE LAUTREC:
a.    Analitza l’art de Vincent van Gogh. (Pau juliol 2017 op.B preg.4)
b.    Comenta l’obra “El dormitori en Arlès” (1889).
c.     Explica el cartell i l’obra gràfica de Toulousse Lautrec.
d.    Comenta l’obra “La Toilette” (1889) de Toulousse. (Pau juliol 2018 op.A preg.3)
7.     Definició de simbolisme.
8.     EL SIMBOLISME: ODILON REDON.
     
9.     EL GRUP DELS NABIS (PIERRE BONNARD) I L’ART NAIF (HENRI ROUSSEAU).


BLOC 4. L’ARQUITECTURA DEL SEGLE XIX.
1.     L’arquitectura historicista.
2.     L’arquitectura del ferro i els nous materials.
3.     L’escola de Chicago: llavor del funcionalisme.
4.     EL MODERNISME: UNA PORTA AL SEGLE XX.
a.     Definició de modernisme (context històric i característiques principals).
5.     L’ OBRA ARQUITECTÒNICA DE: ANTONI GAUDÍ.
a. Analitza l’obra d’Antoni Gaudí. (Pau juliol 2018 op.B preg.4)
BLOC 5. LES PRIMERES AVANTGUARDES (1905-1945).
1.     L’ EXPRESSIONISME ALEMANY: WASSILY KANDINSKY.
a.   Comenta l’obra “Composició IV” (1911) de Kandinsky.
2.     EL FAUVISME: HENRI MATISSE.
a.    Comenta l’obra “L’habitació roja” (1908) de Matisse.
b.    Explica l’obra de Henri Matisse i la seua relació amb el fauvisme.
(Pau juny 2017 op.B preg.4)
3.     EL CUBISME: PABLO PICASSO, GEORGE BRAQUE I JUAN GRIS.
a. Comenta l’obra “Les senyoretes d’Avinyó” (1907) de Picasso.
b. Comenta l’obra “Dona plorant” (1937) de Picasso.
(Pau juliol 2017 op.A preg.3)
c. Compara les etapes creatives de Picasso: època rosa, blava, cubista i surrealista.
4.     EL CONTRUCTIVISME.
5.     EL DADAISME: MARCEL DUCHAMP.
6.     L’ABSTRACCIÓ: SUPREMATISME I NEOPLASTICISME.
7.     DE STIJL: PIET MONDRIAN.
a.    Analitza les obres de Piet Mondrian, Theo van Doesburg i Gerrit Rietveld.
b.    Comenta l’obra “Composició amb roig, blau, negre, groc i gris “ (1921) de Piet Mondrian. (Pau juny 2017 op.A preg.3)
8.     EL SURREALISME: SALVADOR DALÍ I JOAN MIRÓ.
a.    Explica l’obra de Salvador Dalí.
b.    Comenta l’obra “La persistència de la memòria” (1931) de Dalí.
c.     Analitza l’obra de Joan Miró i el surrealisme. (Pau juny 2018 op.B preg.4)
BLOC 6. ELS FELIÇOS ANYS 20: L’ ART DECÓ.
1.     Definició d’art decó (context històric i característiques principals).
2.     L’ OBRA PICTÒRICA DE TAMARA DE LEMPICKA.
BLOC 7. LA SEGONA GUERRA MUNDIAL
1.     ABSTRACCIÓ ESCULTÒRICA: L’ OBRA DE HENRY MOORE.

2.     EL FOTOMUNTATGE: JOSEP RENAU.


BLOC 8. ARQUITECTURA: EL FUNCIONALISME I LES DÉCADES 40-50.
1.     L’ ESCOLA ALEMANYA DE LA BAUHAUS I EL DISSENY INDUSTRIAL.
2.     EL FUNCIONALISME O RACIONALISME: LE CORBUSIER I MIES VAN DER ROHE.
a. Comenta l’obra de Le Corbusier.
b. Analitza l’obra arquitectònica de Mies van der Rohe. (Pau juny 2018 op.A preg.4)
3.     L’ ORGANICISME: FRANC LLOYD WRIGHT
a. Comenta l’obra de Franc Lloyd Wright.
BLOC 9. LES SEGONES AVANTGUARDES (1945-1960).
1.     L’ EXPRESSIONISME ABSTRACTE: JACKSON POLLOCK.
a.    Explica l’obra de Jackson Pollock. (Pau juny 2017 op.A preg.4)
2.     L’ EXPRESIONISME FIGURATIU: FRANCIS BACON I LUCIAN FREUD.
3.     EL POP ART: ANDY WARHOL. EQUIPO CRÓNICA.
a. Comenta l’obra “M-Maybe” (1965) de Roy Lichtenstein. (Pau juny 2018 op.A preg.3)
BLOC 10. L’ARQUITECTURA DE LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XX.
1.     L’estil internacional.
2.     El moviment tardomodern: la tendència deconstructivista.
a.    ZAHA HADID: Comenteu la seua obra. (Pau juliol 2018 op.A preg.4)
b.    FRANK GEHRY: Comenteu la seua obra.
3.     El moviment tardomodern: la tendència High-Tech.
a. NORMAN FOSTER: Comenteu la seua obra.
b. Comenta l’obra “Cúpula del Reichstag” (1999) en Berlín. (Pau juny 2018 op.B preg.3)
4.     L’organicisme de Santiago Calatrava.
a. SANTIAGO CALATRAVA: Comenteu la seua obra.