diumenge, 29 de març de 2020

EXERCICI nº15. SOLUCIONARI

     Per tal que pugau comprovar les vostres respostes:


ACTIVITATS SOBRE EXPRESSIONISME-FUTURISME-CONSTRUCTIVISME
SOLUCIONARI
Respon curtament:

1.     Quin és el primer moviment d’avantguarda?
L’ expressionisme.

2.     Quin moviment sorgí a Itàlia?
El futurisme.

3.     Quin moviment artístic estigué al servei de la revolució rusa?
El constructivisme.

4.     Quina tècnica de gravat fou molt emprada pels expressionistes?
La xilografia.

5.     A quina ciutat alemanya es fundà el corrent expressionista Der Blaue Reiter (El genet blau)?
A Munich.

6.     Com s’anomena l’altra tendència expressionista anterior a la 1ª Guerra Mundial?
Die Brücke (El pont).

7.     Com s’anomena l’avantguarda que glorifica la guerra, la màquina i el moviment?
El futurisme.

8.     En quina tècnica fonamentalment està feta la primera obra abstracta de Wassily Kandinsky?
En aquarel·la.

9.     De quina escola fou professor Wassily Kandinsky?
L’ escola de La Bauhaus.

10. Qui viatjà a París al 1913, visità el taller de Picasso i originà el constructivisme?
Vladimir Tatlin.

11. Com s’anomenava el llibre propagandístic del moviment expressionista Der Blaue Reiter?
L’ Almanac.

12. La fragmentació del cubisme analític inspirarà a aquest moviment per a crear línies de tensió. De quin moviment es tracta?
Del futurisme.

13. Quin moviment té influència del collage creat en el cubisme sintètic?
El constructivisme.

14. Quin moviment dels tres empra la tècnica del fotomuntatge?
El constructivisme.

15. Quin moviment fou considerat un art degenerat i patí persecució?
L’ expressionisme.

16. Com s’anomena la tendència que mitjançant el color volia exercir una influència directa sobre l’ànima? Dins de quin moviment estava?
Der Blaue Reiter (El genet blau). Estava dins de l’ expressionisme.

17. Quin moviment afirmava que els museus són com cementeris?
El futurisme.

18. Les tècniques d’impressió eren molt apreciades per una avantguarda en concret, quina?
El constructivisme.

19. La mort de quin polític provocarà la fi del moviment constructivista?
La mort de Lenin.

20. Les formes grotesques i la lletjor seran representades en esta avantguarda, de quina es tracta?
De l’expressionisme.

21. El “afiche” constructivista emprava tres colors fonamentalment, blanc, negre i quin era l’altre?
El roig.

22. Quines persones abundaven en les imatges dels “afiches” constructivistes?
Els obrers i els campessins.

23. Com s’anomena l’última tendència expressionista a Alemanya?
La Nova Objectivitat.

24. Quin és l’any d’acabament de l’expressionisme?
L’any 1933.

25. Quin polític arriba al poder alemany i acaba amb aquesta avantguarda?
Adolf Hitler.

26. El Monument a la III Internacional  volia superar l’altura de la Torre Eiffel. Quines són les altures de cadascuna de les construccions?
El Monument a la III Internacional havia de medir 400 metres.
La Torre Eiffel medeix 300 metres.

27. En què s’inspirava Wassily Kandinsky per a crear les seues obres titolades “Impressions”?
S’inspirava en el món exterior.

28. Com es titolaven les obres d’elaboració lenta i meditada de Wassily Kandinsky que es basaven en les “Impressions” i “Improvisacions”?
Composicions.

29. Com s’anomena el poeta que redactà el “Manifest futurista”?
S’anomena Filippo Tomasso Marinetti.

30.  Jackson Pollock serà el màxim representant d’aquest altre tipus d’expressionisme, com s’anomena la seua avantguarda?
Expressionisme abstracte.

31. Quin és l’any d’inici del futurisme? I el d’acabament?
El futurisme s’inicia en 1909 (any del Manifest) i s’acaba en 1914 (any d’inici de la I Guerra mundial).

32. La casa Melnikov de planta circular és un exemple arquitectònic d’esta avantguarda. De quina es tracta?
Del constructivisme.

33. En esta avantguarda “fer art és ensamblar materials diversos”, inclús serveixen els agafats del fem”. De quina es tracta?
Del constructivisme.

34. Quin autor simbolista noruec inspirarà als expressionistes?
Edvard Munch.

35. Com s’anomena l’autor que pintà “Nu baixant l’escala” (1913) dins un estil futurista?
S’anomena Marcel Duchamp.

dilluns, 23 de març de 2020

EXERCICI nº15


Al finalitzar la setmana del 23 al 27 de març de 2020 caldrà haver visionat les entrades corresponents a l’expressionisme (ésta ja la teníem bastant avançada en l'última classe presencial), el futurisme i el constructivisme, haver fet les seues definicions amb l’ajuda última del resum del bloc 5 i haver respot a les següents activitats corresponents a aquests moviments d’avantguarda.


Cal recordar que el moviment interessant per a la prova del selectiu serà bàsicament l'expressionisme però, com sempre dic, no hi ha que menysprear als altres donat que estem en el mateix context històric i existeixen clares relacions entre tots, en major o menor mida.


ACTIVITATS SOBRE EXPRESSIONISME-FUTURISME-CONSTRUCTIVISME

Respon curtament:

1.     Quin és el primer moviment d’avantguarda?

2.     Quin moviment sorgí a Itàlia?

3.     Quin moviment artístic estigué al servei de la revolució rusa?

4.     Quina tècnica de gravat fou molt emprada pels expressionistes?

5.     A quina ciutat alemanya es fundà el corrent expressionista Der Blaue Reiter (El genet blau)?

6.     Com s’anomena l’altra tendència expressionista anterior a la 1ª Guerra Mundial?

7.     Com s’anomena l’avantguarda que glorifica la guerra, la màquina i el moviment?

8.     En quina tècnica fonamentalment està feta la primera obra abstracta de Wassily Kandinsky?

9.     De quina escola fou professor Wassily Kandinsky?

10. Qui viatjà a París al 1913, visità el taller de Picasso i originà el constructivisme?

11. Com s’anomenava el llibre propagandístic del moviment expressionista Der Blaue Reiter?

12. La fragmentació del cubisme analític inspirarà a aquest moviment per a crear línies de tensió. De quin moviment es tracta?

13. Quin moviment té influència del collage creat en el cubisme sintètic?

14. Quin moviment dels tres empra la tècnica del fotomuntatge?

15. Quin moviment fou considerat un art degenerat i patí persecució?

16. Com s’anomena la tendència que mitjançant el color volia exercir una influència directa sobre l’ànima? Dins de quin moviment estava?

17. Quin moviment afirmava que els museus són com cementeris?

18. Les tècniques d’impressió eren molt apreciades per una avantguarda en concret, quina?

19. La mort de quin polític provocarà la fi del moviment constructivista?

20. Les formes grotesques i la lletjor seran representades en esta avantguarda, de quina es tracta?

21. El “afiche” constructivista emprava tres colors fonamentalment, blanc, negre i quin era l’altre?

22. Quines persones abundaven en les imatges dels “afiches” constructivistes?

23. Com s’anomena l’última tendència expressionista a Alemanya?

24. Quin és l’any d’acabament de l’expressionisme?

25. Quin polític arriba al poder alemany i acaba amb aquesta avantguarda?

26. El Monument a la III Internacional  volia superar l’altura de la Torre Eiffel. Quines són les altures de cadascuna de les construccions?

27. En què s’inspirava Wassily Kandinsky per a crear les seues obres titolades “Impressions”?

28. Com es titolaven les obres d’elaboració lenta i meditada de Wassily Kandinsky que es basaven en les “Impressions” i “Improvisacions”?

29. Com s’anomena el poeta que redactà el “Manifest futurista”?

30.  Jackson Pollock serà el màxim representant d’aquest altre tipus d’expressionisme, com s’anomena la seua avantguarda?

31. Quin és l’any d’inici del futurisme? I el d’acabament?

32. La casa Melnikov de planta circular és un exemple arquitectònic d’esta avantguarda. De quina es tracta?

33. En esta avantguarda “fer art és ensamblar materials diversos”, inclús serveixen els agafats del fem”. De quina es tracta?

34. Quin autor simbolista noruec inspirarà als expressionistes?

35. Com s’anomena l’autor que pintà “Nu baixant l’escala” (1913) dins un estil futurista?