dilluns, 18 de setembre de 2017

ACTIVITATS nº 0: AUTOAVALUACIÓ INICIAL


1.     Completa la línia del temps.
           


2.     Nomena els següents arcs. Qui els feia servir?

 

3.     Què significa que la arquitectura és arquitravada?

4.     Què és un contraposto?

5.     Què és l’arc de triomf? I qui els crearen? Fes un esquema simple de com és (alçat).

6.     Què recordes de l’art de la edat mitjana?

7.     De qui és aquesta obra? Com s’anomena? A quin moviment artístic pertany? Comenta alguna característica d’aquest moviment.

 
8.     Relaciona els quadres amb el seu autor.

                              QUADRES

                                                                                            1.
                                                                                           2.
  
 3.

                                                                                           4.

                                                                                5.
6.

AUTORS

Henry Matisse
Salvador Dalí
Pablo Ruiz Picasso
Edvard Munch
Claude Monet
Fco. De Goya y Lucientes

9.     Quins dels quadres anteriors pertanyen a les avantguardes artístiques? Nomena-les amb el quadre i autor corresponent.

10.     A continuació tens dos imatges de dos quadres. Un pertany al neoclassicisme i l’altre al romanticisme. Relaciona’ls correctament. Comenta alguna qüestió sobre la composició de cadascú i compara’ls. Sabries identificar l’autor de cada quadre?
 Com creus que t'ha eixit? Cerca les respostes tot seguit:


3.
L’arquitectura arquitravada és  la que es basa en elements verticals (columnes,pilars) i elements horitzontals (llinda o arquitrau). Els verticals són els que sostenen el pes dels horitzontals.

4.
La paraula "contraposto" (en italià) significa "contrapuesto", i fa referència a la contraposició dels eixos de muscles i de malucs en una escultura.
Este recurs plàstic fou emprat a partir dels grecs (en especial, Praxíteles), ja que permetia dotar a la figura d’una gràcia i una flexibilitat major que les de les rígides figures primitives arcaiques (Kouros i Korés).
La famosa Venus de Milo està en contraposto.
En les figures que apliquen el contraposto, l’ eix dels muscles es troba en posició contrària a la posició de l’ eix de malucs, al mateix temps, una de les cames es manté recta mentre l’ altra està lleugerament flexionada. Açò crea una corba en el maluc moltes vegades anomenada “corba Praxiteliana” en honor al seu major difusor.

5. Arc de triomf és un monument construït per a commemorar una victòria militar. El crearen els romans i es convertí en una autèntica propaganda per al governant.

6.
Art visigot (germans assentats a la península ibèrica). Pocs restes, els que queden són construccions religioses (ermites i temples) en àmbits rurals i de segona categoria. Aquests restes són del segle VII.

Art romànic.
Durant els segles XI i XII es van contruir moltes esglésies i castells arreu d’Europa. Com la majoria de la gent vivia al camp, aquest edificis es trobaven en un entorn rural.
Arc de mig punt i volta de canó.
Poca llum a l’interior. Escases finestres i menudes per a aconseguir incrementar la sensació de por.
Temàtica religiosa amb pretensions didàctiques.
Escultures amb fusta i policromades.
Pintura al fresc en les parets de les esglésies. Pintura plana, jeràrquica i sense perspectiva. (Pantocràtor).

Art gòtic.
A partir del segle XIII amb l’increment de les ciutats, es construeixen ciutats i catedrals.
Art urbà.
Interés per elevar les catedrals. Arc ojival i volta de creueria. Pinacles. Simbolisme.
Per a resoldre el problema de pes crearan pilars interiors i arcbotants i contraforts a l’exterior.
Més llum. Vitralls de vius colors.
Rosassa en la façana principal.
Pintura i escultura més realista i amb cert interès pel moviment.
Pintura amb retaules al fresc sobre fusta. Pa d’or.

L'art islàmic es va crear i es va desenvolupar entre els segles vii i xv, esdevenint el tercer gran estil artístic medieval, a més dels dos grans estils de l'Occident europeu cristià, el romànic i el gòtic. Més en:https://es.slideshare.net/Alkmena/art-islmic?qid=1b4eba1b-696d-4936-8d62-c6c10f2f3f89&v=&b=&from_search=5

L'art bizantí.
És l'art produït a l'Imperi Romà d'Orient, entre el 476 (caiguda de l’Imperi Romà d’Occident) fins a la Caiguda de Constantinoble, el 1453, a mans dels otomans, és a dir, l’art d’a prop un mil·lenari d'existència.
Aquell imperi va tenir com a centre la ciutat de Constantinoble, abans coneguda com a Bizanci, i actualment Istanbul.
L'art bizantí està molt vinculat al poder polític i religiós; Art profundament espiritual, l'objectiu del qual és transmetre la fe religiosa i consolidar el poder d'un emperador divinitzat.
Arc de mig punt.
Planta de creu grega o basilical.
Els murs i les cúpules es van recobrir amb mosaics. Personatges idealitzats amb fons daurats. Figures rígides, frontals i sense perspectiva.

7.
El somni de Jacob és un oli sobre llenç del pintor barroc espanyol Josep de Ribera (1591-1652). Medeix 179 centímetres d’ alt per 133 cm d’ ample. Data de l’any 1639 i es troba en l’ actualitat exposat al Museu del Prat de Madrid.

Pertany al barroc.
Es desenvolupen nous gèneres com els bodegons, paisatges, retrats, escenes costumistes. S'enriqueix la iconografia de tipus religiós.
Tendència al realisme que es conjuga amb teatralitat i sovint dramatisme.
Grans efectes lumínics amb la tècnica del tenebrisme.
Contorns diluïts: perspectiva atmosfèrica.
Estructuració de les composicions mitjançant diagonals.


8.
Quadre 1: Claude Monet
Imatge 2: Fco. De Goya y Lucientes
Imatge 3: Pablo Ruiz Picasso
Imatge 4: Salvador Dalí
Imatge 5: Henry Matisse
Imatge 6: Edvard Munch

9.
Les avantguardes artístiques aparegudes a l’exercici anterior són per ordre d’aparició: el cubisme de Picasso, el surrealisme de Dalí i el fauvisme de Henry Matisse.
 


10. 
Imatge 1
Neoclassicisme
“Jurament dels Horacis” (1784) Jacques-Louis David


Imatge 2
Romanticisme
“La llibertat guiant al poble” (1830) Eugène Delacroix