dimarts, 28 de gener de 2020

EXERCICI nº13: ARQUITECTURA DEL SEGLE XIX


1.     Nomena els estils i les propostes arquitectòniques del segle XIX.

2.     Nomena i comenta breument els factors que ocasionen una arquitectura tan diversa.

3.     Ompli el requadre:

NEO-ESTIL
exemples
Neoclàssic


Parlament de Londres, façana de la catedral de Barcelona, ciutat de Carcassona, catedral Notre Dame

Palau de l’òpera Garnier de París

Pavelló reial de Brigton (Anglaterra)

Biblioteca estatal de Munich

Castell de Neuschwanstein

Esglèssia de la Madelaine en París

4.     Nomena dos exemples de la arquitectura del ferro.

5.     Comenta tres modificacions fetes a Notre Dame de París en el segle XIX. Quins van ser els arquitectes encarregats?


EXERCICI nº12: SIMBOLISME


L’alumnat ha de preparar el següent esquema. I, mentre la professora va explicant, ha de ser capaç d’emplenar-lo.

Context històrico-artístic-social:
Finals segle XIX: 2ª Revolució Industrial (nova font d’energia: petroli; electricitat,...), noves matèries primes (acer i ferro), consolidació de la burgesia, creixement urbà, èxode rural, naixement del cinematògraf, Modernisme, ...
MOVIMENT
DATACIÓ
PAÍS
CARACTERÍSTIQUES
INFLUÈNCIES
AUTORS
SIMBOLISME


EXERCICI nº7: GERMANOR PRERAFAELITA


1.     Què és la germanor prerafaelita?
2.     Nomena als tres autors prerrafaelites que coincidiren com a estudiants en la Royal Academy of Arts de Londres.
3.     Nomena el període temporal que abarca aquest moviment artístic.
4.     Completa les frases:
-       Refusen l’art academicista pel mecanicisme i la falta de sinceritat, reivindicant l’art ...
-       Refusen el materialisme originat per la industrialització, i per això intenten ...
5.     Quins són els temes que tracten?
6.     Les figures femenines solen tindre el cabell pèl-rogenc, què simbolitza aquesta circumstància?
7.     A més a més de pintor, què era Dante Gabriel Rossetti?
8.     Com eren les seues perspectives?
9.     Quins personatges apareixen en la seua obra “Beata Beatrix”? Quin és el motiu d’aquesta pintura? Què simbolitza el rellotge de Sol?
10. Dante treballà per a William Morris, màxim representant del moviment “Arts and Crafts”. Nomena dos principis fonamentals d’aquest moviment.


SOLUCIONS