dimarts, 11 de desembre de 2018

ANÀLISI D' OBRA D'ART


COMENTAR UNA OBRA D’ART
( QUÈ HA DE CONTINDRE CADA APARTAT
+ barem VALORACIÓ PER A LES PAU : 3 punts màxim) *


ENUNCIAT: Anàlisi i comentari d’una obra, amb els apartats següents: descripció, anàlisi dels aspectes tècnics i comentari sobre els aspectes iconològics, biogràfics, socials i històrics.

ASPECTES ICONOLÒGICS: (màxim 0,5p)
Tema, significat de la obra i repercussió en el seu moment. (0,5p)

DESCRIPCIÓ, ASPECTES TÈCNICS: (màxim 1,25p)
Composició, color, pinzellada, llum, espai-perspectiva, textura, formes, línies ... (0,75p)
Estil al que pertany l’obra (0,25p)
I les seues característiques. (0,25p)

ASPECTES BIOGRÀFICS, SOCIALS I HISTÒRICS: (màxim 1,25p)
Context històrico-social. (0,25p)
Autor, obra i estil personal. (0,75p)
Antecedents i/o influències posteriors. (0,25p)


* Continguts i baremació facilitats pels assessors a les PAU’s per a la convocatòria 2019 (la 3a des de que la matèria de Fonaments de l’Art II és obligatòria) en la reunió celebrada a València el 24 d’octubre de 2018.

Alguns anàlisi trobats navegant: