diumenge, 10 de gener de 2021

EXERCICIS SOBRE L'IMPRESSIONISME ESCULTÒRIC

1. Nomena 5 característiques de l'obra d'Auguste Rodin.

2. Les obres d'Auguste Rodin i Camille Claudel tenen moltes similituds però, quines diferències trobes més destacables?

3. Identifica de les següents obres quines són d'Auguste Rodin i quines de Camille Claudel.