dilluns, 8 de març de 2021

EXERCICIS nº14: ANTONI GAUDÍ

 1. Uneix mitjançant fletxes cada obra de Gaudí amb el seu estil i la seua datació.

                    CASA CALVET                        neobarroc                                  1883-85

                    CASA BATLLÓ                        neomudéjar                               1898-1900

                    CASA MILÀ                             modernisme                               1904-06

                    PALAU GÜELL                        neogòtic                                    1906-12

                    VILLA QUIJANO                     modernisme                               1986-90

2. Nomena les següents obres de Gaudí.

nº 1

nº 2

nº 3 

nº 4

nº 5 

nº 6

nº 7 

nº 8 

3. Completa les següents frases sobre Antoni Gaudí:

diumenge, 10 de gener de 2021

EXERCICIS SOBRE L'IMPRESSIONISME ESCULTÒRIC

1. Nomena 5 característiques de l'obra d'Auguste Rodin.

2. Les obres d'Auguste Rodin i Camille Claudel tenen moltes similituds però, quines diferències trobes més destacables?

3. Identifica de les següents obres quines són d'Auguste Rodin i quines de Camille Claudel.